اخبار

وبینار اختلالات خواب

وبینار اختلالات خواب تاریخ برگزاری ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۹صبح الی ۱۲ دارای ۳ امتیاز روانپزشکان و ۲.۲۵ امتیاز برای پزشکان عمومی

ادامه مطلب

وبینار آنمی

وبینار آنمی تاریخ برگزاری ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۹صبح الی ۱۲ دارای ۳ امتیازبرای پزشکان عمومی

ادامه مطلب